Regler for kontingenter

  • Alle kontingenter skal være Frederikssund Gymnastikforening i hænde senest d. 1. oktober samme år som tilmelding. Ved senere indbetaling, uden forudgående aftale med Frederikssund Gymnastikforening’s kasserer, har Frederikssund Gymnastikforening ret til at overdrage pladsen til anden side uden varsel.
  • For børnehold (børn op til 8 år) samt mor/far/barn hold er der en prøvetid til d. 1. oktober. Efter d. 1. oktober returneres kontingentbeløbet ikke, såfremt man ikke længere ønsker at benytte det tilmeldte hold.
  • For øvrige hold returneres kontingentet kun i tilfælde af, at Frederikssund Gymnastikforening må lukke det tilmeldte hold. Hvis holdet lukkes i december eller efter nytåret, betales kun det halve kontingent retur.
  • Ved aflysning af timer på Børne- og Voksenholdene vil Frederikssund Gymnastikforening, så vidt det er muligt, afvikle disse timer på andre dage eller lige efter sæsonafslutningen. Frederikssund Gymnastikforening erstatter ikke aflyste timer, såfremt det ikke er muligt at afvikle dem, eller man ikke har mulighed for at deltage på erstatningstimerne.