Generalforsamling

Foreningen afholder ordinær generalforsamling i marts måned 2025.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:.

a. Valg af dirigient, stemmetællere og referent
b. Fremlæggelse af beretning
c. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for næste regnskabsår
d. Behandling af indkomne forslag
e. Valg til bestyrelse jf. § 4, gældende fra 1. april
f. Valg af suppleanter for 1 år
g. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege godkendt revisor
h. Eventuelt

Vedtægter (2) (70.8 Kb)

Formandens beretning 2020 (24.4 Kb)

Referat af generalforsamling den 24. marts 2022 (0.1 Mb)